Elmarkedsmisbrug.dk

Hvorfor en fælles sag?

Erstatningssagen

Hvorfor egentlig deltage i en fælles sag? Som kunde kan man vel altid selv rejse en erstatningssag? Det kan man, men for de fleste vil det være langt billigere, og der er større chance for succes, hvis man deltager i den fælles sag.

For at få erstatning er det selvfølgelig nødvendigt at gøre sit erstatningskrav gældende over for Ørsted (tidl. DONG Energy) med den fornødne dokumentation, der påviser tabets størrelse.

Hvis man ikke deltager i en fælles sag, vil man ikke kunne gøre brug af den tabsopgørelsesmodel, som sagens parter har udviklet, og man skal derfor udvikle sin egen model til opgørelse af tabet.  Der er tale om en meget kompliceret tabsopgørelsesmodel, hvorfor det kræver væsentlige ressourcer at udarbejde det fornødne grundlag til at dokumentere et tabs størrelse.

Samtidig indeholder sagen vanskelige juridiske spørgsmål, og hvis man ikke deltager i den fælles sag, vil man selvsagt ikke kunne gøre brug af den juridiske argumentation, som anvendes i den fælles sag. Man må i stedet selv anføre de nødvendige juridiske argumenter for at få erstatning.

Selvom det er konsortiets vurdering, at der er lidt et tab, og at Ørsted (tidl. DONG Energy) skal erstatte dette tab, skal man huske, at der er tale om en kompliceret og ressourcekrævende sag, både hvad angår den juridiske argumentation og den økonomiske tabsopgørelsesmodel. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at samarbejde om en fælles sag, da udgifterne forbundet med at gennemføre en selvstændig sag vurderes at være så store, at de i fleste tilfælde vil overstige den erstatning, der kan opnås.

Det står enhver frit for, om man vil gøre sit tab gældende ved at deltage i en fælles sag eller på anden måde, men man skal blot være opmærksom på, at den argumentation og de modeller, som anvendes i den fælles sag, hverken under sagen eller efter sagens afslutning står til rådighed for virksomheder, som vælger at gennemføre deres egen sag.

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N