Elmarkedsmisbrug.dk

Sagens parter

Erstatningssagen

Sagen startede med, at Konkurrencerådet traf en afgørelse imod Elsam (tidl. DONG Energy, nu Ørsted). Denne afgørelse indbragte Elsam A/S for Konkurrenceankenævnet, som, hvad angår spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling, stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse.

I sagen for Konkurrenceankenævnet indtrådte en række elhandelsselskaber og private virksomheder som biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet. 

Elsam A/S blev i 2006 overtaget af DONG Energy, som senere har skiftet navn til Ørsted.

Ørsted har indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse for Sø- og Handelsretten, og elhandelsselskaberne Energi Danmark A/S, Scanenergi A/S og OK a.m.b.a. er indtrådt i denne retssag som biintervenienter til støtte for Konkurrenceankenævnet og Konkurrencerådet.

Sideløbende med denne sag vil der blive rejst et erstatningskrav mod DONG Energy på baggrund af det tab, der er lidt som følge af den af konkurrencemyndighederne fastslåede overtrædelse af konkurrenceloven.

De tre elhandelsselskaber:

Markedsaktørerne, som har lidt et tab som følge af konkurrencelovsovertrædelsen omfatter en lang række virksomheder. 

Har du spørgsmål til sagen kan du kontakte OK her.

Har du spørgsmål til sagen kan du kontakte Energi Danmark her.

Har du spørgsmål til sagen kan du kontakte Scanenergi her.

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast