Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Nyhedsoversigt

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Ankesagen er under behandling i Vestre Landsret

Højesteret har afvist at behandle sagsøgernes anke af erstatningssagen fra 27.4.2020, hvorfor ankesagen skal afgøres af Vestre Landsret. Vi forventer,...

Læs mere

Sagsøgerne anker erstatningssagen

Vi har den 27.4.2020 anket erstatningssagen til Højesteret. Som nævnt i vores opdatering af 31.3.2020 er vi meget uenige i...

Læs mere

Dom i erstatningssagen

Sø- og Handelsretten har i dag den 31. marts 2020 ved dom valgt at frifinde Ørsted Bioenergy & Thermal Power...

Læs mere

En kort status i El-sam sagen

Vi er i dag blevet informeret om, at Konkurrencerådet er blevet enig med Ørsted om at lukke den såkaldte Elsam...

Læs mere

Procesbevillingsnævnet afviser at give tilladelse til anke af Elsam-sag til Højesteret

Procesbevillingsnævnet meddelte i går, at det afviser at give tilladelse til at prøve Elsam-sagen ved Højesteret. Vi tager til efterretning,...

Læs mere

Dom i Vestre Landsret i Elsam-sagen

Vestre Landsret afsagde i går den 24.5.2018 dom i Elsam-sagen. Dommen vedrører substansdelen, hvor parterne er Konkurrencerådet og Ørsted, og...

Læs mere

Domsforhandling i substanssagen til april

Det er nu fjerde gang, at sagen behandles, idet Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten alle har fastslået, at Elsams...

Læs mere

Der er ikke flere indlæg

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N