Elmarkedsmisbrug.dk

Sagen kort

Erstatningssagen

Elsam (tidl. DONG, nu Ørsted) har overtrådt konkurrenceloven i 2003-2004 ved at opkræve urimeligt høje elpriser i Vestdanmark.  Dette har medført et væsentligt tab for aftagerne. Dette tab kan nu kræves erstattet.

Konkurrencerådet afgjorde allerede den 30. november 2005, at Elsam (tidl. DONG, nu Ørsted) havde overtrådt konkurrenceloven ved at opkræve urimeligt høje priser i samlet 900 timer i Vestdanmark i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004. Elsam (tidl. DONG, nu Ørsted)  indbragte denne afgørelse for Konkurrenceankenævnet, og den 16. november 2006 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse, hvor det blev stadfæstet, at Elsam (tidl. DONG, nu Ørsted) havde overtrådt konkurrenceloven.

Den 20. juni fastslog Konkurrencerådet, at Elsam og DONG Energy (nu Ørsted) havde misbrugt deres dominerende stilling på elmarkedet i Vestdanmark (Jylland og Fyn) til at opkræve overpriser i samlet 1.487 timer i årene 2005 og 2006.

I perioden frem til den 1. juli 2006 var Elsam ejet af en række regionale elselskaber. Siden den 1. juli 2006 har Elsam været ejet af DONG Energy, nu Ørsted.

Der er gennemført et stort og kompliceret arbejde med opgørelse af erstatningskrav for de tab, som kunderne på elmarkedet er blevet påført på grund af Elsams (tidl. DONG, nu Ørsted) ulovlige markedsadfærd. Det gælder både på spotmarkedet, det finansielle marked og regulérmarkedet/balancemarkedet.
Den økonomiske model, der anvendes til at fastsætte forudsætninger for tabsopgørelsen er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Universitet ftp://ftp.econ.au.dk/creates/rp/07/rp07_30.pdf Research Paper RP-30 “Market Power in Power Markets – Evidence from Forward Prices of Electricity” af Bent Jesper Christensen, Thomas Elgaard Jensen og Rune Mølgaard. Desuden er der udarbejdet et notat om tabsberegning.

Elhandelsselskaberne Energi Danmark A/S, Scanenergi A/S, OK a.m.b.a. og NEAS Energy har etableret et konsortium for i fællesskab at udarbejde tabsopgørelsesmodeller og fremsætte erstatningskrav i fællesskab.

Godt 1100 virksomheder og kommuner fra Jylland og Fyn, som har betalt for meget for deres elektricitet på grund af Elsams og DONG Energy’s (nu Ørsted) overpriser, deltager i erstatningssagen. Se Liste over sagsøgere her.

Efter opgørelse af det samlede tab udtog konsortiet den 21. november 2007 stævning mod DONG Energy, nu Ørsted. Download stæving her 

Hent konkurrencemyndighedernes kendelser her:

Konkurrenceankenævnets kendelse af 4. marts 2008: http://www.ks.dk/konkurrence/kendelser-og-domme/kendelser/kendelser-2008/dong-energy-as-stadfaestet-for-perioden-1-januar-2005-til-30-juni-2006-og-ophaevet-og-hjemvist-for-perioden-2-halvaar-af-2006/

Se omtalen af Konkurrenceankenævnskendelsen af 4. marts 2008 i Konkurrencenyt her: http://www.ks.dk/publikationer/konkurrencenyt/k-nyt-2008/konkurrencenyt-nr-2-april-2008/2/

Download kendelse her   Konkurrenceankenævnet, 16. november 2006

Download afgørelsen her Konkurrencerådet, 20. juni 2007

For at læse kendelsen skal man have Acrobat Reader installeret – programmet kan downloades gratis her.

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N