Elmarkedsmisbrug.dk

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam skal betale erstatning for de urimeligt høje priser for el, som blev påført kunderne i 2003-2006.


Afslutningen nærmer sig på denne historisk langvarige retssag. Det er således nu forventningen, at der vil blive en hovedforhandling i første halvår 2026, således at der afsiges dom inden sommeren 2026; altså om cirka 2½ år.
Der har det seneste år været fokus på syn og skøn. Vi forventer, at syn og skøn vil kunne afsluttes i 1. halvår 2024.

 
Vestre Landsret har den 12. december 2023 stadfæstet Sø- og Handelsrettens kendelse om edition. Det betyder, at Elsam skal fremlægge en række oplysninger af betydning for tabsopgørelsesmodellen.

 
Derudover har vi taget hul på at få afklaret en række processuelle forhold om bl.a. konkursboer og ophørte selskaber, således at der er færrest mulige udeståender efter hovedforhandlingen af de seks prøvesager.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til en fra styregruppen.

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N