Elmarkedsmisbrug.dk

Blog

Elkunder anklager DONG for chikane

DONGs planer om at opsplitte søgsmålet fra 1100 elkunder i enkeltsøgsmål bliver mødt med forbløffelse. Administrerende direktør for Energi Danmark, der sammen OK og Scanenergi koordinerer søgsmålet på vegne af elkunderne, mener, at der kan være tale om bevidst chikane, da der står i retsplejeloven, at sagsøgere kan anlægge fælles sag. Sagsanlægget bygger på en række afgørelser ved landets konkurrencemyndigheder, og administrerende direktør i DONG, Anders Eldrup, forudså, at elkunderne ville anklage DONG for at være urimelig, når man gik ind i at splitte sagerne op. Jørgen Holm Westergaard påpeger, at den nødvendige dokumentation er indsamlet hos de enkelte kunder, og at tallene er gennemgået af en ekstern revisor.

Læs mere »

Bagmandspolitiet kan kræve bøde til DONG

Ender DONG Energy med at tabe sagerne om ulovlig udnyttelse af sin monopolstilling på det danske elmarked ved Sø- og Handelsretten og eventuelt Højesteret, kan Bagmandspolitiet stille krav om bødestraf ved domstolene om bødestraf. Sagerne kan blive overdraget til Bagmandspolitiet, hvis overtrædelserne vurderes at være tilstrækkeligt grove og forsætlige, oplyser kontorchef i Konkurrencestyrelsen Jacob Schaumburg-Müller. Han understreger, at der ikke bliver tænkt i strafferetlige skridt, før der er truffet afgørelse i sagerne.

Læs mere »

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N