Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Børsen

Elkunder anklager DONG for chikane

DONGs planer om at opsplitte søgsmålet fra 1100 elkunder i enkeltsøgsmål bliver mødt med forbløffelse. Administrerende direktør for Energi Danmark, der sammen OK og Scanenergi koordinerer søgsmålet på vegne af elkunderne, mener, at der kan være tale om bevidst chikane, da der står i retsplejeloven, at sagsøgere kan anlægge fælles sag. Sagsanlægget bygger på en række afgørelser ved landets konkurrencemyndigheder, og administrerende direktør i DONG, Anders Eldrup, forudså, at elkunderne ville anklage DONG for at være urimelig, når man gik ind i at splitte sagerne op. Jørgen Holm Westergaard påpeger, at den nødvendige dokumentation er indsamlet hos de enkelte kunder, og at tallene er gennemgået af en ekstern revisor.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N