Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Børsen

Bagmandspolitiet kan kræve bøde til DONG

Ender DONG Energy med at tabe sagerne om ulovlig udnyttelse af sin monopolstilling på det danske elmarked ved Sø- og Handelsretten og eventuelt Højesteret, kan Bagmandspolitiet stille krav om bødestraf ved domstolene om bødestraf. Sagerne kan blive overdraget til Bagmandspolitiet, hvis overtrædelserne vurderes at være tilstrækkeligt grove og forsætlige, oplyser kontorchef i Konkurrencestyrelsen Jacob Schaumburg-Müller. Han understreger, at der ikke bliver tænkt i strafferetlige skridt, før der er truffet afgørelse i sagerne.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N