Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Dom i Vestre Landsret i Elsam-sagen

Vestre Landsret afsagde i går den 24.5.2018 dom i Elsam-sagen. Dommen vedrører substansdelen, hvor parterne er Konkurrencerådet og Ørsted, og hvor vi alene er biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet.

Dommen ophævede Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnets tidligere afgørelser og frikendte dermed Ørsted. Vi er uenige i dommen og dommens præmisser, men det er nu op til Konkurrencerådet at afgøre, hvorvidt man ønsker at anke denne til Højesteret.

For forbrugerbeskyttelsen og retsbevidstheden i Danmarks skyld, og på vegne af alle ca. 1100 virksomheder i erstatningssagen, håber vi, at sagen skal prøves ved Højesteret.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N