Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten

Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø- og Handelsretten med behandling af det rejste erstatningskrav på ca. 4,4 mia. kr.

Med dagens dom har Venstre Landsret således ophævet Sø- og Handelsrettens dom fra marts 2020, hvor Sø- og Handelsretten havde frifundet Elsam under henvisning til, at dommen i sagen mellem Konkurrencerådet og Elsam fra 2018 havde virkning for sagsøgernes krav.

Det er i dagens dom fra Vestre Landsret udtrykkeligt fastslået, at dommen i sagen mellem Konkurrencerådet og Elsam fra 2018 ikke fastslog, at Elsams priser var lovlige.

Vi ser nu frem til en fortsættelse af behandlingen af erstatningssagen i Sø- og Handelsretten, hvor det uændret er vores forventning, at det ender med, at der skal betales en betydelig erstatning for Elsams markedsmisbrug.

Når der foreligger nyt om sagens fremtidige behandling, vil vi komme med en opdatering.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N