Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der er sket en masse i retssagen, siden sagen blev genoptaget ved Sø- og Handelsretten i efteråret 2021.

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres.

Vi kan nu med glæde konstatere, at vi har fået medhold i alle tre forhold, og det lover rigtig godt for muligheden for at få Elsam dømt til at betale erstatning.

For det første er der en række oplysninger, som vi gerne vil have, at Elsam fremlægger i sagen. Det vedrører Elsams produktionsomkostninger og ageren i den relevante periode. Elsam har nægtet, men Sø- og Handelsretten afsagde kendelse den 8. september 2022, hvor Elsam blev pålagt at fremlægge de relevante oplysninger.

Elsam har kæret denne kendelse til Vestre Landsret, som derfor p.t. behandler denne del. Vi forventer, at landsretten vil stadfæste kendelsen, og tidsmæssigt tror vi, at det sker i slutningen af 2023.

For det andet er der en række forhold i sagen, hvor det er hensigtsmæssigt at få en eller flere skønsmænd til at udtale sig. Vi har derfor bedt fire forskellige syn og skøn. Elsam har protesteret, men den 2. januar 2023 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse om udmelding af syn og skøn.

Elsam forsøger at kære denne kendelse til Vestre Landsret. Vi ved endnu ikke, om kendelsen kan kæres, men i givet fald forventer vi, at landsretten stadfæster.

Elsams forsøg på kære er ikke tillagt opsættende virkning, hvorfor processen med syn og skøn er sat i gang, og vi forventer, at den er afsluttet i starten af 2024.

For det tredje er der uenighed om, hvorvidt vurderingen af, om Elsams priser var urimeligt høje, skal foretages ved at sammenholde omkostninger med prisen i den enkelte time, eller om opgørelsen i stedet skal ske på grundlag af gennemsnitsomkostninger over en længere periode.

Elsam mener, at landsretten i retssagen mellem Elsam og Konkurrencerådet har afgjort, at opgørelsen skal ske over tid.

Den fortolkning har vi aldrig været enige i, og nu har Sø- og Handelsretten bekræftet, at det ikke er således, dommen skal forstås.

Sø- og Handelsretten har ved kendelse af 10. marts 2023 afgjort, at en over tid opgørelse vil indebære en indskrænkning af anvendelsesområdet for den relevante bestemmelse, hvilket ikke kan være korrekt. Vi har dermed fået medhold i vores hovedargument om udgangspunktet for opgørelsen.

Når de igangsatte initiativer falder endeligt på plads i løbet af de næste 1-2 år, er det vores forventning, at vi har et særdeles stærkt grundlag for at hovedforhandle sagen.

Vi er derfor meget overbeviste om, at denne meget langvarige sag snart finder sin afslutning, og at resultatet bliver, at Elsam skal betale erstatning for de urimeligt høje priser for el, som blev påført kunderne i den relevante periode.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til en fra styregruppen.

Med venlig hilsen

Mads Bang-Christensen             
Energi Danmark

Jacob Møller         
Scanenergi 

Svend Lykkemark Christensen
OK

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N