Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

DONG Energy kendt skyldig i markedsmisbrug for fjerde gang

De danske konkurrencemyndigheder har endnu en gang fundet Elsam – nu DONG Energy – skyldig i at have misbrugt sin dominerende markedsposition på elmarkedet

Med dagens afgørelse i Konkurrenceankenævnet er det slået fast, at Elsam, nu DONG Energy, har opkrævet for høje priser på el i Vestdanmark i 2003, 2004, 2005 og 2006. Afgørelsen styrker den erstatningssag på 4,4 milliarder kroner, som over 1100 virksomheder og kommuner på Jylland og Fyn har anlagt ved Sø- og Handelsretten. 

”På vores kunders vegne er vi særdeles tilfredse med den klare kendelse i Konkurrence-ankenævnet i dag,” siger Jørgen Holm Westergaard. Han er administrerende direktør i Energi Danmark, som sammen med de to øvrige elhandelsselskaber OK og Scanenergi koordinerer sagsanlægget imod DONG.

”Nævnets begrundelse for kendelsen er endnu mere specifik end i de tidligere DONG-sager, og det sætter en tyk streg under, at de urimeligt høje priser er i strid med både den danske lovgivning og EF-traktaten,” fortsætter Jørgen Holm Westergaard.

Historisk erstatningssag
Ud over den fjerde afgørelse fra konkurrencemyndighederne bygger danmarkshistoriens største erstatningssag på en række avancerede modeller til at opgøre virksomhedernes og kommunernes tab på de ulovligt høje priser. Modellerne er udviklet med støtte fra eksperter på bl.a. Aarhus Universitet. Erstatningskravet omfatter både spotmarkedet og det finansielle marked, hvor virksomheder køber el på langtidskontrakter.

Dagens afgørelse er en stadfæstelse af Konkurrencerådets afgørelse fra juni 2007 for perioden januar 2005 til og med juni 2006, mens andet halvår 2006 sendes tilbage til fornyet behandling i Konkurrencestyrelsen. Tidligere er Elsam, nu Dong Energy, fundet skyldig i markedsmisbrug i 2003 og 2004 i både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark, tlf.:  8742 6262. Mobil: 2237 8780.
Sekretariatschef Svend Lykkemark Christensen, OK, tlf.:  8932 2211. Mobil: 2140 7031.Adm. direktør Michael Mikkelsen, Scanenergi, tlf:  9992 9010. Mobil: 2268 5927.

Facts om de tre handelsselskaber

Energi Danmark A/S, OK a.m.b.a. og Scanenergi A/S er nogle af Danmarks største elhandelsselskaber og sælger el til erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Selskaberne har ikke egenproduktion af el, men køber el på den nordiske elbørs, Nordpool, samt direkte fra elproducenter i ind- og udland. Elhandelsselskaberne sælger desuden el til over en million private forbrugere, bl.a. via de forsyningsselskaber, som er kunder i selskaberne.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N