Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Børsen

Dong mødt med nye anklager

Dong Energy atter meldt til Konkurrencestyrelsen for misbrug af selskabets dominerende position på elmarkedet.

Elro har klaget til konkurrencemyndighederne over for høje priser, og Styrelsen vil se på sagen. I forvejen har Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet stemplet Dong/Elsam for markedsmisbrug fra 2003-6 , og 20 kommuner og 1200 erhvervskunder forbereder erstatningskrav. Dong har indbragt Ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten. En lignende anklage kom frem i september. ”Vi synes prisdannelsen ser helt forkert ud […] nu må det snart være nok,” siger adm. dir. i Energi Danmark Jøregn Holm Westergaard.

Elros anklage er ikke nået frem til Dongs juridsiske afdeling endnu, så ”vi kan desværrre ikke kommentere sagen,” siger pressechef Louise Münter.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N