Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Elhandelsselskaber forbereder erstatningssag mod DONG Energy

Hjemmesiden elmarkedsmisbrug.dk skal samle virksomheder, som har lidt tab på grund af DONG Energy Powers ulovligt høje priser i Vestdanmark i 2003-04

Danske virksomheder, som har betalt for meget for deres el på grund af DONG Energy Powers markedsmisbrug i 2003-04, skal have erstatning. Med det formål har tre elhandelsselskaber, som repræsenterer over halvdelen af elmarkedet, etableret et konsortium for i fællesskab at opgøre kundernes tab og kræve erstatning af DONG Energy Power (tidligere Elsam). 

Hundredvis af virksomheder har tilsluttet sig initiativet, der koordineres af af Scanenergi, OK og Energi Danmark. DONG Energy Powers markedsmisbrug i Vestdanmark (Jylland og Fyn) skønnes at have påført handelsselskaberne og deres kunder et samlet tab på mange hundrede millioner kr., men den endelige opgørelse af erstatningskravet vil først ske senere i år. 

Som samlingspunkt for den kommende erstatningssag mod DONG Energy Power åbner de tre elhandelsselskaber i dag hjemmesiden elmarkedsmisbrug.dk med informationer og vejledning til virksomheder, som vil deltage i den fælles sag. Virksomheder, som mener at have lidt et tab, kan melde sig indtil den 1. maj. 

“Oprettelsen af hjemmesiden understreger, at dette er en usædvanlig sag. Vi føler det som en pligt at reagere, fordi vores kunder har krav på erstatning. Vi har landets højeste konkurrence-myndigheds ord for, at DONG Energy Power har taget for høje priser. Vi har stor opbakning fra de tre selskabers kunder, men vil gerne give endnu flere virksomheder mulighed for at deltage i den fælles erstatningssag”, siger adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark, på vegne af de tre handelsselskaber. 

Misbrug af dominerende stilling
Konkurrenceankenævnet fastslog i en kendelse den 14. november 2006, at DONG Energy Power havde misbrugt sin dominans til at sætte for høje elpriser i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004. Det var første gang, en dominerende virksomhed i Danmark blev dømt for at opkræve urimeligt høje priser – altså en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven.  

Konkurrencemyndighederne vurderer i øjeblikket DONG Energy Powers markedsadfærd i Vestdanmark i 2005. En afgørelse fra Konkurrencerådet ventes tidligt på sommeren. Flere elhandelsselskaber har over for myndighederne påpeget en lang række eksempler på formodet misbrug af markedsdominans i 2005. 

“Vi indbyder virksomheder, der har købt el i perioden 2003-2005, til at deltage i den fælles sag. Private kunder repræsenteres af deres forsyningsselskab, såfremt det deltager i sagen. For den enkelte virksomhed er det meget kompliceret at opgøre et tab. Konsortiet har med ekspertbistand udviklet en beregningsmodel, som giver virksomhederne den nødvendige dokumentation over for DONG Energy Power. Konsortiet råder desuden over den nødvendige juridiske ekspertise til en erstatningssag”, understreger Jørgen Holm Westergaard.

Konsortiet bag erstatningssagen påpeger, at elmarkedet i Danmark har været velfungerende siden slutningen af 2005  tidspunktet da Konkurrencerådet fastslog, at DONG Energy Power havde overtrådt konkurrenceloven ved at opkræve urimeligt høje priser i 2003 og 2004.  

“Det skyldes næppe en tilfældighed, at prisdannelsen på el siden kendelsen den 30. november 2005 har fungeret lige efter lærebøgerne  dog med undtagelse af prisen på CO2, hvor DONG Energy Power har indregnet prisen på kvoterne fuldt ud, selv om de har fået CO2 kvoterne tildelt gratis”, siger Jørgen Holm Westergaard.  

Med venlig hilsen 

OK a.m.b.a.   Scanenergi A/S    Energi Danmark A/S    

***************

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark, tlf.:  8742 6262. Mobil: 2237 8780.
Sekretariatschef Svend Lykkemark Christensen, OK, tlf.:  8932 2211. Mobil: 2140 7031.
Adm. direktør Michael Mikkelsen, Scanenergi, tlf:  9926 8360. Mobil: 2268 5927.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N