Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Børsen

Nye anklager mod Dong for misbrug af dominans

Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet har stemplet Dong/Elsam for markedsmisbrug fra 2003 – 2006, og 20 kommuner og 1200 erhvervskunder forbereder erstatningskrav i milliardklassen. Dong har indbragt Ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten.

”Uoverensstemmelser om prisdannelsen behandles allerede i relevante retslige instanser, og vi ser frem til en afgørelse. Det vil også gælde evt. nye sager,” siger Ander Eldrup, Dongs topchef.

I juni fastslog Konkurrencerådet, at Dong trods salg af kraftværker til Vattenfall stadig indtager en dominerende position på elmarkedet herhjemme. En ny analyse fra de nordiske konkurrencemyndigheder viser, at elmarkedet reelt var sat ud Af kraft i tre måneder sidste år. Ifølge Jacob Schaumburg-Müller fra Konkurrencestyrelsen er både Dong og Vattenfall ”medspillere” i et forløb, hvor eksport af el til Tyskland har holdt priserne kunstigt høje i Vestdanmark. Men bl.a. bedre forbindelse mellem landsdele og det øvrige Norden vil frem over kunne sikre konkurrencen bedre.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N