Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Berlingske Tidende

Anders Eldrup: ”Jeg tror på retsikkerheden i Danmark”

I mere end tre år har DONG taget for høje priser for el i Jylland og på Fyn, siger de danske konkurrencemyndigheder, og energiselskabet risikeres at skulle betale 4,4 milliarder kroner i erstatning. Administrerende direktør i DONG, Anders Eldrup, mener, at virksomheden i givet fald vil blive dømt på forkert grundlag. Han tror på retssikkerheden i Danmark, og derfor tager han kendelserne fra tre konkurrenceinstanser om misbrug af Elsams, nu DONG, dominerende markedsposition i 2003 til 2006 med sindsro. Det er elhandelsselskaberne Scanenergi, OK og Energi Danmark, der har anlagt erstatningssagen på vegne af 1100 virksomheder. Oven i kravet på de 4,4 milliarder kroner løber der 1,5 million på i renter om dagen, indtil sagen er afsluttet. Eldrup anfægter den beregningsmodel, konkurrencemyndighederne baserer sine kendelser på. Umiddelbart er DONG’s odds ikke så gode, for konkurrencemyndighederne har vundet 13 ud af 13 konkurrencesager indbragt for de civile domstole under den nuværende konkurrencelov fra 1998. Eldrup mener, det vil være uansvarligt over for aktionærerne (blandt andet staten og dermed den danske befolkning) ikke at prøve sagerne ved domstolene. Sagen kan komme til at tage op imod ti år. Kommunikationschef hos OK, Lene Bonde, betegner det som uvenligt, at DONG nægter at betale de 4,4 milliarder tilbage kunderne. Energi Danmarks administrerende direktør, Jørgen Holm Westergaard, påpeger, at Konkurrenceankenævnet med en højesteretsdommer i spidsen har fastslået, at der er taget urimeligt høje priser, og er derfor helt tryg ved sagen ved Sø- og Handelsretten og eventuelt Højesteret.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N