Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Jyllands-Posten

DONG-anke stopper straffesag

Anders Eldrup fra DONG Energy slipper formentlig for besøg af Bagmandspolitiet i sager om fusk med elpriser. I hvert fald i første omgang vurderer professor Peter Møllgaard fra Copenhagen Business School. Han mener, at DONG’s anke af begge sager om ulovligt høje elpriser (hhv. 2003-2004 og 2005-2006) til Sø- og Handelsretten gør det naturligt at afvente dommene her, inden man tager afgørelse om det strafferetlige. Spørgsmålet er så, om den 59-årige Anders Eldrup er i chefstolen, når de endelige afgørelser falder, for sagerne kan føres helt til Højesteret, og det vil tage årevis. Anders Eldrup har allerede indikeret, at man vil køre sagerne helt til ende, da man finder de hidtidige kendelser urimelige. Mens DONG’s ledelse venter på Sø- og Handelsrettens behandling, undrer kritikere sig højlydt over, at politikerne ser passivt til, mens DONG bruger millioner på advokater, som bekriger selskabets ejere, skatteyderne, der er blevet snydt med de urimeligt høje priser. Konkurrencestyrelsen oplyser, at der ikke er en fast praksis for, om man afventer domstolsafgørelser, før sager overdrages til Bagmandspolitiet. Styrelsen har ikke sendt DONG-sagen til strafferetligt behandling.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N