Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

DONGs markedsmisbrug medfører historisk krav fra over 1200 virksomheder

Store dele af dansk erhvervsliv står bag det kommende sagsanlæg mod DONG Energy. Konkurrencerådet fastslår, at Elsam (nu DONG Energy Power) har misbrugt sin dominerende stilling på elmarkedet også i 2005 og 2006. 

”Nu gør vi klar til den største konkurrence- og erstatningssag i Danmarkshistorien. I løbet af sommeren forventer vi at have opgjort det samlede erstatningskrav fra de nu mere end 1200 virksomheder, som er ramt af DONG Energys markedsmisbrug og deltager i vores fælles sag. Kravet bliver formentlig på over 1 mia. kr.,” fastslår adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark.  

På vegne af de tre elhandelsselskaber OK, Scanenergi og Energi Danmark, der indklagede DONG Energy for Konkurrencestyrelsen, erklærer han sig tilfreds med Konkurrencerådets afgørelse.
Rådet fastslår i afgørelsen, at DONG Energy fortsat har en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark, og at selskabet i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006 har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark.

”Afgørelsen er klar. Som elgrossister havde vi selv dokumenteret DONG Energys markedsmisbrug i 2005. Nu viser Konkurrencestyrelsens grundige undersøgelse, at DONG Energy også efter overtagelsen af Elsam fortsatte misbruget i 2006. 

I slutningen af 2005 traf konkurrencemyndighederne en meget klar afgørelse vedrørende det daværende Elsams markedsmisbrug i 2003-04. Vi havde ikke fantasi til at forestille os, at en statsejet virksomhed herefter ville fortsætte med at opkræve ulovlige priser også i 2006 – endda i et endnu større omfang,” tilføjer Jørgen Holm Westergaard.

Stor opbakning

Over 1200 virksomheder og mere end 20 kommuner har skrevet under på, at de deltager i den kommende erstatningssag mod DONG Energy. Energi Danmark, Scanenergi og OK, som koordinerer erstatningssagen, repræsenterer over halvdelen af elmarkedet. Sagen vedrører alene Vestdanmark (Jylland og Fyn).

”Vi glæder os over den store opbakning fra erhvervsliv og kommuner. Mange af vores kunder har oplevet DONG Energys markedsadfærd som helt urimelig. For virksomhederne betyder ulovligt høje priser svækket konkurrenceevne og tab af arbejdspladser. Som elgrossister har vi følt det som en pligt at gå i aktion for at skaffe vores kunder den erstatning, de har krav på. Vi vil nu hurtigst muligt opgøre det samlede erstatningskrav. Vi forventer, at DONG Energy også gerne vil have denne sag hurtigt ud af verden og derfor betaler den erstatning, som kunderne har krav på,” siger Jørgen Holm Westergaard.Ekspertbistand

De tre elhandelsselskaber bag erstatningssagen har med støtte af eksperter fra Harvard University i USA og Copenhagen Economics udviklet en model til beregning af kundernes tab, som giver den nødvendige dokumentation over for DONG Energy. Advokatfirmaet Bech-Bruun er juridisk rådgiver.
Energi Danmark, OK og Scanenergi har oprettet hjemmesiden elmarkedsmisbrug.dk, hvor alle informationer om erstatningssagen mod DONG Energy samles.

 Med venlig hilsen

OK a.m.b.a.                   Scanenergi A/S              Energi Danmark A/S 

For yderligere information, kontakt venligst: Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark, tlf.:  8742 6262. Mobil: 2237 8780.
Sekretariatschef Svend Lykkemark Christensen, OK, tlf.:  8932 2211. Mobil: 2140 7031.
Adm. direktør Michael Mikkelsen, Scanenergi, tlf:  9926 8360. Mobil: 2268 5927.

Facts om erstatningssagen mod DONG Energy

Elsam (nu DONG Energy Power) har overtrådt konkurrenceloven i 2003-2004 ved at opkræve urimeligt høje elpriser. Dette har medført et væsentligt tab for aftagerne. Dette tab kræves erstattet. 
Konkurrencerådet afgjorde allerede den 30. november 2005, at Elsam (nu DONG Energy Power) havde overtrådt konkurrenceloven ved at opkræve urimeligt høje priser i Vestdanmark i samlet 900 timer i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004. Elsam (nu DONG Energy Power) indbragte denne afgørelse for Konkurrenceankenævnet, og den 16. november 2006 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse, hvor det blev stadfæstet, at Elsam (nu DONG Energy Power) havde overtrådt konkurrenceloven.

Denne kendelse vedrører kun 2003 og 2004 og kun Vestdanmark (Jylland og Fyn), men opkrævningen af urimeligt høje priser fortsatte i 2005 og 2006. På den baggrund klagede elhandelsselskaberne til Konkurrencestyrelsen over DONG Energy Powers markedsadfærd. Da Konkurrencerådet nu har afgjort, at Elsam (nu DONG Energy Power) også overtrådte konkurrenceloven i 2005 og 2006, vil det tab, der er lidt i denne periode, ligeledes indgå i en erstatningssag. 
Erstatningskravet for de tab, som kunderne på elmarkedet er blevet påført på grund af Elsams (nu DONG Energy Power) ulovlige markedsadfærd, vil omfatte både spotmarkedet, det finansielle marked og regulérmarkedet/balancemarkedet. Elhandelsselskaberne Energi Danmark A/S, Scanenergi A/S og OK a.m.b.a. har etableret et konsortium for i fællesskab at udarbejde tabsopgørelsesmodeller og fremsætte erstatningskrav over for DONG Energy.

 Facts om de tre handelsselskaber
Energi Danmark A/S, OK a.m.b.a. og Scanenergi A/S er nogle af Danmarks største elhandelsselskaber og sælger el til erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Selskaberne har ikke egenproduktion af el, men køber el på den nordiske elbørs, Nordpool, samt direkte fra elproducenter i ind- og udland. Elhandelsselskaberne sælger desuden el til over en million private forbrugere, bl.a. via de forsyningsselskaber, som er aktionærer i selskaberne.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N