Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Virksomheder og kommuner kræver 4,404 mia. kr. i ersatning

1.106 virksomheder og kommuner stævner DONG Energy for at kræve erstatning. Baggrunden er, at Elsam og DONG Energy i henhold til konkurrencemyndighedernes afgørelser har opkrævet for høje priser for el vest for Storebælt i årene 2003-2006.

I tre et halvt år – fra 1. juli 2003 til 31. december 2006 – opkrævede Elsam og DONG Energy for høje elpriser i Vestdanmark. Det har konkurrencemyndighederne fastslået, senest i en afgørelse fra Konkurrencerådet fra juni 2007. De tre elhandelsselskaber OK, Scanenergi og Energi Danmark, som koordinerer sagsanlægget, har opgjort det samlede tab som følge af markedsmisbruget til 4,404 mia. kr.

”Erhvervslivet og en lang række kommuner i Jylland og på Fyn har lidt under Elsam’s og DONG Energy’s for høje priser. Kravene er grundigt dokumenterede, og vi kan henvise til konkurrencemyndighedernes klare afgørelser. Derfor stævner vi nu DONG for at elkunderne kan få den erstatning, de har krav på,” siger adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark, som talsmand for sagsøgerne.

Liste med 1.106 kunder
Energi Danmark, OK og Scanenergi har oprettet hjemmesiden elmarkedsmisbrug.dk, hvor alle informationer om erstatningssagen mod DONG Energy er samlet. På hjemmesiden er offentliggjort en liste over samtlige virksomheder og kommuner, som deltager i erstatningssagen. Liste over sagsøgere

De tre elhandelsselskaber har i årets løb opgjort erstatningskravet. De mange kunders tab er dokumenteret ved hjælp af modeller, som er udviklet med støtte fra økonomiske eksperter på bl.a. Aarhus Universitet. Erstatningskravet omfatter både spotmarkedet og det finansielle marked, hvor virksomheder køber el på langtidskontrakter.
På grund af kompleksiteten i fastlæggelsen af elpriser er tabet beregnet ud fra fire forskellige forudsætninger med resultater, der ligger på samlede tab for elkunderne på mellem 4,404 mia. kr. og 1,122 mia. kr.
Sagen er formelt påbegyndt via en stævning i Sø- og Handelsretten, og næste skridt i sagen bliver DONG Energy’s svarskrift i sagen.

Konkurrencemyndighedernes afgørelser
De danske konkurrencemyndigheder har i tre tilfælde fundet Elsam og Dong Energy skyldig i markedsmisbrug:

November 2005: Konkurrencerådet afgør, at Elsam (nu DONG Energy) overtrådte konkurrenceloven ved at opkræve urimeligt høje priser i Vestdanmark i samlet 900 timer i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004.

November 2006: Elsam (nu DONG Energy) anker den første afgørelse, men Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse vedr. 2003-04.

Juni 2007: Konkurrencerådet fastslår, at markedsmisbruget fortsatte i 2005 og 2006.

I perioden frem til den 1. juli 2006 var Elsam ejet af en række regionale elselskaber. Siden har Elsam været ejet af DONG Energy.

 Læs denne nyhed på engelsk her

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N