Elmarkedsmisbrug.dk

Pressen skrev

Berlingske Tidende

Milliard-erstatning vil trykke DONG-aktie

Prisen på DONG-aktierne ved børsintroduktionen i begyndelsen af februar vil blive negativt påvirket af et erstatningskrav på over fire milliarder mod selskabet, vurderer både Sydbank og Danske Bank. Sagen mod DONG er rejst af 1.106 virksomheder og kommuner, som mener, at Elsam – nu DONG – i en periode fra 2003 til 2006 misbrugte sit monopol til at opkræve for høje elpriser. Selvom sagen kan blive afgjort langt ude i fremtiden, så betyder beløbets størrelse, at prissætningen af DONG-aktien vil tage højde for, at DONG kan tabe sagen, lyder vurderingen fra Sydbank. Danske Bank ønsker ikke at spå om udfaldet af verserende sager imod DONG, men hæfter sig ved, at konkurrencemyndighederne har fundet DONG skyldig i misbrug af sin dominerende markedsposition. Sagerne imod DONG kører i to spor: En sag om det første år, hvor afgørelserne i Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet alle er gået DONG(/Elsam) imod, og en sag vedrørende 2005 og 2006, hvor DONG har tabt både hos Konkurrencestyrelsen og i Konkurrencerådet. Konkurrenceankenævnet behandler den sag på sit møde den 31. Januar, og hvis den tidligere linje over for DONG bliver fastholdt, vil erstatningssagen imod DONG stå endnu stærkere. Administrerende direktør i Energi Danmark Jørgen Holm Westergaard, der udtaler sig på vegne af sagsøgerne, regner med, at man vinder sagen imod DONG. Han påpeger desuden, at en lignende undersøgelse af elpriserne i Østdanmark kan føre til yderligere krav imod DONG. Han ønsker ikke at spå om et eventuelt nyt erstatningskravs størrelse.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N