Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Sagsøgerne anker erstatningssagen

Vi har den 27.4.2020 anket erstatningssagen til Højesteret. Som nævnt i vores opdatering  af 31.3.2020 er vi meget uenige i dommen fra Sø- og Handelsretten, og denne uenighed er blevet yderligere bestyrket efter en nærlæsning af dommen.

Det kan ikke være rigtigt at vi som sagsøgere skal blive bundet af afgørelsen i myndighedssagen uden at vi har fået vores egen sag prøvet og fået lejlighed til at fremføre vores egne synspunkter.

Det er også vigtigt at understrege at ingen instans har afgjort, at Ørsteds priser var lovlige. Vi mener derfor, det er vigtigt for samfundet og for markedet at vi få en materiel prøvelse heraf. Derfor har vi valgt at anke erstatningssagen med påstand om at sagen skal hjemvises til Sø- og Handelsretten til fornyet behandling. Vi vil komme tilbage med en tidshorisont, når vi ser hvordan Højesteret behandler vores anke.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N