Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Dom i erstatningssagen

Sø- og Handelsretten har i dag den 31. marts 2020 ved dom valgt at frifinde Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (Ørsted) i erstatningssagen mellem Ørsted som sagsøgte og ca. 1.100 elkunder som sagsøgere.

Erstatningssagen blev anlagt i 2007. På det tidspunkt havde Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjort, at Ørsted havde misbrugt sin dominerende stilling ved at opkræve urimeligt høje priser for el. Myndighedsafgørelserne blev stadfæstet af Sø- og Handelsretten, men senere ophævet af Vestre Landsret med den begrundelse, at myndighederne ikke havde tilvejebragt tilstrækkeligt bevisgrundlag.

Vi er overraskede over og dybt uenige i dommen. Sø- og Handelsretten har frifundet Ørsted, uden at erstatningssagen er blevet hovedforhandlet, og uden at sagsøgerne har fået mulighed for at få prøvet grundlaget for kravet.

Dommen er begrundet med, at udfaldet af myndighedssagen tillægges materiel retskraft over for sagsøgerne i erstatningssagen. Det mener vi er forkert, fordi myndighedssagen vedrørte andre faktiske og retlige problemstillinger, end dem som er til bedømmelse i erstatningssagen.

Desuden var sagsøgerne ikke part i myndighedssagen, og det kan ikke være rigtigt, at sagsøgerne bliver bundet af en dom, som vi ikke havde mulighed for at påvirke udfaldet af.

Forløbet er efter vores opfattelse i strid med det danske og EU-retlige effektivitetsprincip, hvorefter et land er forpligtet til at sikre borgerne en effektiv retshåndhævelse.

Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og retsbevidstheden i Danmark overvejer vi at anke dommen. Samt for at få afklaret uenigheden mellem Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret. Men vi vil nu nærlæse dommens præmisser og derefter endeligt beslutte, om vi vil anke dommen.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N