Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Substanssagen fortsætter ved Vestre Landsret

Substanssagen er betegnelsen for sagen mellem DONG og Konkurrencerådet, hvor DONG har anket myndighedernes afgørelser, der fastslår, at DONG har opkrævet urimeligt høje priser i strid med konkurrenceloven.
 
Som tidligere meddelt tabte DONG sagen ved Sø- og Handelsretten, der afsagde dom den 30. august 2016.
 
Domme fra Sø- og Handelsretten kan ankes til landsret eller under særlige omstændigheder til Højesteret. For anke til Højesteret kræves, at sagen har principiel karakter eller generel betydning for retsanvendelsen eller for samfundet.
 
DONG ankede dommen til Højesteret, men Højesteret afgjorde ved kendelse den 6. november 2016, at de særlige grunde for at kunne anke til Højesteret ikke var til stede, hvorfor Højesteret afviste anken.
 
DONG har derfor i stedet for anket til Vestre Landsret, som nu skal behandle sagen.
 
Det må anses for et nederlag for DONG, at Højesteret ikke anser sagen for principiel, idet DONG har anført, at sagen er meget unik og derfor kræver en omfattende behandling. Højesterets afvisning heraf understøtter, hvad Konkurrencerådet med støtte fra markedet hele tiden har sagt; nemlig at der er tale om en åbenbar sag, hvor en dominerende producent har opkrævet urimeligt høje priser. Det er ikke af principiel betydning, uanset der ikke i Danmark har været mange sager om urimeligt høje priser.
 
Styregruppen vil biintervenere til støtte for Konkurrencerådet under sagens behandling ved Vestre Landsret, og vi forventer, at Vestre Landsret når frem til det samme resultat som myndighederne og Sø- og Handelsretten.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N