Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Tidsplan for erstatningssagen

Erstatningssagen, som behandles hos Sø- og Handelsretten, kan forventes at være afklaret inden for 1½ år med forbehold for, at dommen kan ankes, og at der kan opstå forsinkelser i processen, som kan medvirke til yderligere udskydelse.

Tidsplanen ser ud som følger:

Ultimo 2017: Afklaring af editionsspørgsmål, dvs. hvilke data DONG pålægges at give os.

1. halvår 2018: Syn og skøn vedrørende data mv. til brug for tabsopgørelsen.

2. halvår 2018 eller primo 2019: Hovedforhandling om udvalgte prøvesager til afklaring af tabsopgørelsen.

Sideløbende med erstatningssagen fører vi også substanssagen, hvor DONG har anket dommen til Vestre Landsret.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N