Elmarkedsmisbrug.dk

Blog

Guld Image 2008 – Op og ned

I den årlige rangering af 140 store danske virksomheder tager DONG Energy et markant dyk fra en placering i den bedste tredjedel til en placering under midten (45 pladser ned). Den fejlslagne børsnotering, den dårlige håndtering af planerne om et kulkraftværk i Tyskland og en dom for fusk med priserne på elbørsen vurderes som hovedårsagerne til de markant negative udvikling i DONG’s image det seneste år. Analytikeren påpeger, at DONG’s ledelse måske endda skal være lettet over, at faldet ikke er større.

Læs mere »

Anders Eldrup: ”Jeg tror på retsikkerheden i Danmark”

I mere end tre år har DONG taget for høje priser for el i Jylland og på Fyn, siger de danske konkurrencemyndigheder, og energiselskabet risikeres at skulle betale 4,4 milliarder kroner i erstatning. Administrerende direktør i DONG, Anders Eldrup, mener, at virksomheden i givet fald vil blive dømt på forkert grundlag. Han tror på retssikkerheden i Danmark, og derfor tager han kendelserne fra tre konkurrenceinstanser om misbrug af Elsams, nu DONG, dominerende markedsposition i 2003 til 2006 med sindsro. Det er elhandelsselskaberne Scanenergi, OK og Energi Danmark, der har anlagt erstatningssagen på vegne af 1100 virksomheder. Oven i kravet på de 4,4 milliarder kroner løber der 1,5 million på i renter om dagen, indtil sagen er afsluttet. Eldrup anfægter den beregningsmodel, konkurrencemyndighederne baserer sine kendelser på. Umiddelbart er DONG’s odds ikke så gode, for konkurrencemyndighederne har vundet 13 ud af 13 konkurrencesager indbragt for de civile domstole under den nuværende konkurrencelov fra 1998. Eldrup mener, det vil være uansvarligt over for aktionærerne (blandt andet staten og dermed den danske befolkning) ikke at prøve sagerne ved domstolene. Sagen kan komme til at tage op imod ti år. Kommunikationschef hos OK, Lene Bonde, betegner det som uvenligt, at DONG nægter at betale de 4,4 milliarder tilbage kunderne. Energi Danmarks administrerende direktør, Jørgen Holm Westergaard, påpeger, at Konkurrenceankenævnet med en højesteretsdommer i spidsen har fastslået, at der er taget urimeligt høje priser, og er derfor helt tryg ved sagen ved Sø- og Handelsretten og eventuelt Højesteret.

Læs mere »

DONG-anke stopper straffesag

Anders Eldrup fra DONG Energy slipper formentlig for besøg af Bagmandspolitiet i sager om fusk med elpriser. I hvert fald i første omgang vurderer professor Peter Møllgaard fra Copenhagen Business School. Han mener, at DONG’s anke af begge sager om ulovligt høje elpriser (hhv. 2003-2004 og 2005-2006) til Sø- og Handelsretten gør det naturligt at afvente dommene her, inden man tager afgørelse om det strafferetlige. Spørgsmålet er så, om den 59-årige Anders Eldrup er i chefstolen, når de endelige afgørelser falder, for sagerne kan føres helt til Højesteret, og det vil tage årevis. Anders Eldrup har allerede indikeret, at man vil køre sagerne helt til ende, da man finder de hidtidige kendelser urimelige. Mens DONG’s ledelse venter på Sø- og Handelsrettens behandling, undrer kritikere sig højlydt over, at politikerne ser passivt til, mens DONG bruger millioner på advokater, som bekriger selskabets ejere, skatteyderne, der er blevet snydt med de urimeligt høje priser. Konkurrencestyrelsen oplyser, at der ikke er en fast praksis for, om man afventer domstolsafgørelser, før sager overdrages til Bagmandspolitiet. Styrelsen har ikke sendt DONG-sagen til strafferetligt behandling.

Læs mere »

DONG taber 4-0 i prisslagsmål

Endnu en gang har DONG Energy tabt en sag om kunstigt høje elpriser. Striden kan koste DONG milliarder. DONG har fiflet med elpriserne i 2003, 2004, 2005 og første halvår af 2006, står det klart efter ny afgørelse i Konkurrenceankenævnet, som betyder, at DONG har tabt 4-0 til konkurrencemyndighederne i sagerne om ulovligt høje elpriser. Men DONG har anket afgørelsen vedrørende 2003 og 2004 til Sø- og Handelsretten og vil også anke sagen om 2005 og 2006. Konkurrencestyrelsens direktør siger, at kendelsen i Nævnet giver et solidt grundlag for at fortsætte den allerede verserende sag Sø- og Handelsretten. 1106 virksomheder med Energi Danmark, OK og Scanenergi i spidsen har stævnet DONG for 4,4 milliarder i erstatning, og administrerende direktør Jørgen Holm Westergaard udtrykker stor tilfredshed med den klare kendelse i Konkurrenceankenævnet. Han er ligesom DONG klar til at kæmpe sagen til den bitre ende for at pengene tilbage for de kunstigt høje priser. Konkurrencestyrelsen er desuden på vej med resultatet af en tilsvarende undersøgelse af elpriserne på Sjælland, som kan give DONG endnu flere problemer.

Læs mere »

Erstatningssag mod DONG kan vokse til Sjælland

Erstatningssagen på 4,4 milliarder kroner risikerer at vokse sig endnu større, for Konkurrencestyrelsen er gået i gang med at undersøge, om DONG Energy også har misbrugt sin dominerende markedsposition på Sjælland. Undersøgelsen er sat i gang på baggrund af klager og afgørelserne vedrørende Jylland og Fyn. En kontorchef i Konkurrencestyrelsen vurderer, at undersøgelsen kan være færdig til sommer. Jørgen Holm Westergaard, der repræsenterer sagsøgerne for erstatning, forsikrer, at erstatningssagen på 4,4 milliarder vil blive udvidet, hvis resultatet af undersøgelsen bliver det samme som i Vestdanmark. Han glæder sig desuden over stadfæstelsen af Konkurrencerådets afgørelse vedrørende 2005 og første halvår 2006, mens andet halvår 2006 skal tilbage til Konkurrencestyrelsen for yderligere dokumentation af misbruget. Jørgen Holm Westergaard siger, at det konkurrenceretlige nu er afklaret, og at det kun er et spørgsmål om erstatningens størrelse. Anders Eldrup fra DONG er uenig, da DONG mener, kendelsen er forkert og anker den derfor til Sø- og Handelsretten.

Læs mere »

Bagmandspolitiet kan blive pudset på DONG

Sagen om DONG’s urimeligt høje elpriser kan ende hos Bagmandspolitiet, efter energikæmpen endnu en gang har fået en kendelse imod sig fra landets højeste konkurrencemyndighed, Konkurrenceankenævnet. Hvis Konkurrencestyrelsens direktør, Agnete Gjersing, mener, at DONG har handlet forsætligt, kan hun sende sagen til Bagmandspolitiet. En kontorchef fra styrelsen oplyser, at direktøren slet ikke har taget stilling til det spørgsmål, og at en ting er, at man kan bevise, at de har overtrådt konkurrencelovgivning, men noget andet er, om man kan bevise, at det er sket forsætligt. Med kendelsen i Ankenævnet er det slået fast, at Elsam, nu DONG Energy, har opkrævet for høje priser i Vestdanmark i 2003, 2004, 2005 og 2006. Ifølge Jørgen Holm Westergaard fra Energi Danmark styrker afgørelsen den erstatningssag på 4,4 milliarder kroner, som er anlagt på vegne af mere end 1100 virksomheder og kommuner på Fyn og i Jylland.

Læs mere »

En forudsigelig fiasko?

Både aktiemarkedet og manglende tiltro i udlandet til DONG-projektet er årsager til, at DONG’s børsnotering blev sat i bero, vurderer Berlingske Nyhedsmagasin. Beslutningen kom tilsyneladende efter sonderinger blandt internationale investorer af, hvad selskabet egentlig ville være værd på børsen. Meldingerne skulle angiveligt have ligget omkring 45-60 milliarder kroner, som er væsentligt mindre end den pris på 60-80 milliarder, som politikerne havde sat næsen op efter. Ifølge journalisten stammer en del af de overdrevne forventninger til prissedlen, at staten i forbindelse med fusionen i 2004 mellem DONG og Elsam vurderede den samlede værdi til knapt 50 milliarder. Endelig lister journalisten en række årsager til, at prisen på aktien ikke ville kunne komme meget højt op: Uklare synergier af opkøb, ustabil indtjening, fortsat statskontrol efter børsnotering, forsinkelsen på DONG-storsatsningen Ormen Lange-feltet, svært gennemskuelig selskabsopbygning og et milliard-erstatningskrav. Sidstnævnte krav fra blandt andet erhvervskunder og kommuner kan med renter løbe op i otte milliarder kroner, efter Konkurrencerådet har kendt DONG skyldig i misbrug af sin dominerende markedsposition.

Læs mere »

Milliard-erstatning vil trykke DONG-aktie

Prisen på DONG-aktierne ved børsintroduktionen i begyndelsen af februar vil blive negativt påvirket af et erstatningskrav på over fire milliarder mod selskabet, vurderer både Sydbank og Danske Bank. Sagen mod DONG er rejst af 1.106 virksomheder og kommuner, som mener, at Elsam – nu DONG – i en periode fra 2003 til 2006 misbrugte sit monopol til at opkræve for høje elpriser. Selvom sagen kan blive afgjort langt ude i fremtiden, så betyder beløbets størrelse, at prissætningen af DONG-aktien vil tage højde for, at DONG kan tabe sagen, lyder vurderingen fra Sydbank. Danske Bank ønsker ikke at spå om udfaldet af verserende sager imod DONG, men hæfter sig ved, at konkurrencemyndighederne har fundet DONG skyldig i misbrug af sin dominerende markedsposition. Sagerne imod DONG kører i to spor: En sag om det første år, hvor afgørelserne i Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet alle er gået DONG(/Elsam) imod, og en sag vedrørende 2005 og 2006, hvor DONG har tabt både hos Konkurrencestyrelsen og i Konkurrencerådet. Konkurrenceankenævnet behandler den sag på sit møde den 31. Januar, og hvis den tidligere linje over for DONG bliver fastholdt, vil erstatningssagen imod DONG stå endnu stærkere. Administrerende direktør i Energi Danmark Jørgen Holm Westergaard, der udtaler sig på vegne af sagsøgerne, regner med, at man vinder sagen imod DONG. Han påpeger desuden, at en lignende undersøgelse af elpriserne i Østdanmark kan føre til yderligere krav imod DONG. Han ønsker ikke at spå om et eventuelt nyt erstatningskravs størrelse.

Læs mere »

Aktieuro uden effekt på DONG-notering

Trods generel uro og lave priser på aktiemarkedet anser analytikere tidspunktet for DONG’s børsnotering for at være velvalgt. Forsyningssektoren klarer sig nemlig traditionelt ganske godt igennem turbulente tider, påpeger blandt andet Sydbanks analytiker. På vej mod noteringen har der været nogle forhindringer blandt andet et folketingsvalg, korruptionsanklager og et erstatningskrav på 4,4 milliarder kroner. Anders Eldrup erkender, at erstatningssagen vil få betydning for prissætningen af aktien. Vel at mærke hvis der er belæg for den, siger han. Han mener, at DONG har en god samvittighed og en god argumentation i forhold til erstatningskravene fra den række selskaber og virksomheder, som har anlagt sagen, og at den juridiske afklaring derfor må gå sin gang.

Læs mere »

DONG hurtigt på fondsbørsen

I løbet af få uger kan DONG’s børsnotering blive skudt i gang, vurderer analytikere, fordi selskabets 2008-forventninger er meldt ud, før man er klar med 2007-regnskabet. Beskyldninger om bestikkelse og et sagsanlæg på 4,4 milliarder kroner har tæret på DONG’s image og er medvirkende til, at analytikerne forventer en lavere salgspris end tidligere. Bag det historiske sagsanlæg står mere end 1100 virksomheder, kommuner og elhandelsselskaber, der vil have erstatning for kunstigt høje elpriser, som konkurrencemyndighederne har fundet DONNG skyldig i.

Læs mere »

Alvorlige ridser i lakken hos DONG

Udskudt børsnotering, bestikkelsessag og erstatningskrav har tæret på DONG’s imagekonto. Samtidig med at DONG forventes at blive børsnoteret i første halvdel af 2008, står selskabet over for erstatningskrav på op imod 6 milliarder kroner og dertil dækning af renteudgifter. Det stod klart, efter at DONG blev stævnet ved Sø- og Handelsretten af 1100 vestdanske kommuner og virksomheder for overpriser på el. Flere uafhængige eksperter vurderer, at sagerne skader den imageopbygning, DONG har forsøgt at opbygge gennem dyre reklamekampagner.

Læs mere »

DONG er klar med milliardgaver

DONG lokker nye investorer med udbytte på 2,2 milliarder kroner i 2008 for at stimulere købelysten, når selskabet børsnoteres i begyndelsen af 2008. Løfterne kommer samtidig med, at DONG er involveret i en erstatningssag på 4,4 milliarder kroner for kunstigt høje elpriser. Politisk vækker rekordudbyttet forargelse hos Frank Aaen fra Enhedslisten, der blandt andet mener, at forbrugerne burde have fået lavere elpriser. Analytiker kalder udsigten til større for nødvendig, hvis DONG skal kunne tiltrække investorer i kamp med andre europæiske forsyningsselskaber.

Læs mere »

Elkunder anklager DONG for chikane

DONGs planer om at opsplitte søgsmålet fra 1100 elkunder i enkeltsøgsmål bliver mødt med forbløffelse. Administrerende direktør for Energi Danmark, der sammen OK og Scanenergi koordinerer søgsmålet på vegne af elkunderne, mener, at der kan være tale om bevidst chikane, da der står i retsplejeloven, at sagsøgere kan anlægge fælles sag. Sagsanlægget bygger på en række afgørelser ved landets konkurrencemyndigheder, og administrerende direktør i DONG, Anders Eldrup, forudså, at elkunderne ville anklage DONG for at være urimelig, når man gik ind i at splitte sagerne op. Jørgen Holm Westergaard påpeger, at den nødvendige dokumentation er indsamlet hos de enkelte kunder, og at tallene er gennemgået af en ekstern revisor.

Læs mere »

Bagmandspolitiet kan kræve bøde til DONG

Ender DONG Energy med at tabe sagerne om ulovlig udnyttelse af sin monopolstilling på det danske elmarked ved Sø- og Handelsretten og eventuelt Højesteret, kan Bagmandspolitiet stille krav om bødestraf ved domstolene om bødestraf. Sagerne kan blive overdraget til Bagmandspolitiet, hvis overtrædelserne vurderes at være tilstrækkeligt grove og forsætlige, oplyser kontorchef i Konkurrencestyrelsen Jacob Schaumburg-Müller. Han understreger, at der ikke bliver tænkt i strafferetlige skridt, før der er truffet afgørelse i sagerne.

Læs mere »

DONG-børssalg er fyldt med konflikter

DONG er klar til at sælge aktier for 15-18 milliarder kroner, men der er en række ubekendte faktorer, der kan påvirke børskursen. Ud over de aktuelle problemer med korruptionsanklager har efteråret budt en række uheldige sager, hvoraf en af dem er et erstatningskrav på fire milliarder kroner for at have krævet for høje elpriser. Sagerne kan få betydning for aktiemarkedets prissætning af DONG.

Læs mere »

Bagmandspolitiet lurer

DONG Energy risikerer at komme i kløerne på bagmandspolitiet efter behandling i Konkurrenceankenævnet af sagen om kunstigt opskruede elpriser i 2005 og 2006. Konkurrencestyrelsen vil ikke tage stilling til eventuel overdragelse af sagen til bagmandspolitiet, før afgørelsen foreligger, og der er taget stilling til, om DONG har handlet forsætligt. Adm. dir. i Energi Danmark, Jørgen Holm Westergaard, forventer, at ankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse i sagen. DONG har desuden indbragt Konkurrenceankenævnets afgørelse om monopolmisbrug i Vestdanmark i 2003 og 2004 for Østre Landsret, hvilket får Westergaard til at spørge, om ikke et af statens selskaber bør rette ind efter statens egne konkurrenceregler i stedet for at bruge skatteborgernes penge på retssager.

Læs mere »

DONG retter skytset mod udregninger

Konkurrencestyrelsens modeller til beregning af overpriserne på el holder ikke vand ifølge DONG’s adm. dir. Anders Eldrup. Modellerne er for simple, mener Eldrup, og viser journalisterne bag artiklerne grafer, der skal dokumentere, at styrelsens modeller faktisk viser, at DONG kunne have taget langt højere priser i flere perioder. Kontorchef Frederik Bork fra Konkurrencestyrelsen ønsker ikke at kommentere på DONG’s kritik af modellerne, da styrelsen ikke udtaler sig om verserende sager.

Læs mere »

DONG til modangreb på vrede elkunder

DONG’s topchef, Anders Eldrup, vil have flere end 1100 vestdanske elkunder til i detaljer at redegøre for deres tab som følge af det monopolmisbrug, som flere konkurrenceinstanser har kendt DONG skyldig i. Eldrup kalder det samlede erstatningskrav 4,4 mia. kr. for ”helt mærkværdigt” og mener, at sagsanlægget for de fleste af sagsøgernes vedkommende blot er en gratis lodseddel. Jørgen Holm Westergaard fra Energi Danmark, der sammen med Scanenergi og OK koordinerer sagsanlægget, kalder kravene veldokumenterede og henviser til konkurrencemyndighedernes klare afgørelser. Eldrup forventer en lang proces, der vil holde advokaterne beskæftiget i årevis.

Læs mere »

Børsnotering af DONG op i Folketinget

Folketingets Finansudvalg skulle i dag have endeligt godkendt børsnoteringen af DONG, men punktet kom aldrig på dagsordenen, da et beslutningsforslag fra Frank Aaen, Enhedslisten, sender sagen til behandling i folketingssalen. De Radikales finansordfører, Morten Helveg Petersen, har ikke noget imod at få bedre tid til at vurdere en række forhold, der spiller ind på børsnoteringen. En række af de øvrige partier bag børsnoteringen har også ytret usikkerhed om timingen af børsnoteringen.

Læs mere »

DONG sagsøges også af sine storaktionærer

Seas-NVE, Syd Energi og Energi Horsens sidder på 22,2 pct. af aktierne i DONG, men er samtidig med i sagsanlægget imod DONG om erstatning for monopolmisbrug. De tre selskaber sidder samtidig på over 50 pct. af aktierne i Energi Danmark, som er blandt bannerførerne i sagsanlægget. Adm. dir. i SEAS-NVE, Jesper Hjulmand, holder fast i, at man som forbrugerejet selskab har pligt til at sikre de rigtige priser på el, men at man på grund af de dobbelte aktieposter ikke blander sig direkte i sagen.

Læs mere »

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N